üstüme iyilik sağlık

’üstüme iyilik sağlık, altıma bolluk güzellik, yalansa bi kere de verecem!’ gibi uzatılabilir.