uluslararası akreditasyon forumu

1994’te kurulan uluslararası akreditasyon forumu’nun amacı belgelendirme alanında faaliyet gösteren akreditasyon kurumları arasında işbirliğini sağlamaktır. ileri aşamalarda benzer yapı ve amaçlara sahip uluslararası laboratuar akreditasyon konferansı (ilac-international laboratory accreditation cooperation) ile birleştirilmesi düşünülmektedir. türkiye üye değildir.