türkiye uzay ajansı

Dün resmi olarak kurulmuştur. Ülkemiz adına heyecan verici bir gelişme.

Yayınlanan khk ile resmileşen uzay ajansı kanunu

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181213.htm