toplumsal tarih

tarih vakfı tarafından aylık olarak yayınlanan tarihi dergi. tarihi konularla ilgili olan kimseler için oldukça faydalı olabilir.
tarih anlatısının , kitaplaşmasından çok dergiler aracılığı ile aylık olarak hayatımıza girmesi , bilgiye daha çabuk kolay ve hızlı ulaşmamızı sağlıyor.