temettu

şirketin; bir yıllık faaliyet döneminde dönem net karı üzerinden (yasal yedekler ayrıldıktan sonra), ortaklarına sahip oldukları sermaye oranında (başka bir sözleşme maddesi sözkonusu değilse bu oran korunur) dağıttığı kar payıdır.