şüpheden sanık yararlanır

davalarda eger iddia edilen ve isnat edilen suca dair herhangi bir suphe mevcutsa, bu durumda bu suphe davali leyhine karar olarak kullanilir.

bir hukuk ilkesidir.