sözlük nickini sevmeyip değiştirmek

irc ile sözlük denen olguyu karı$tıran birey eylemidir.beyhude bir çabadır fakat son dönemlerde sözlükte iyice ayyuka çıkmı$tır.özel durumlarda gösterilen iyi niyet giderek suistimal edilmeye ba$lanmı$ her gün ba$ka bir yazarımız "nickimi deği$tiricem" diye yönetime ba$vurur olmu$tur.

nedir efendim yeni bir hesap alarak kendinizce nickinizi deği$tirirsiniz fakat bir gün bakarsınız ki ilelebet çömez kalmaya mahkum kimler var butonunda yer i$gal etmektesinizdir.

(hayata dair iç burkan detaylar)

nasıl ki kimliğinizde yazan ismi zart diye deği$tiremiyorsanız bunu da deği$tirmeniz pek kolay değildir.

gün a$ırı gelip ben "nickimi deği$tirecem hocam, sıkıldım bundan daha egzotik bir nick alacam" demek ne derece doğrudur karar verememekle birlikte biz bu kasabada yabancilari sevmeyiz.

sevin efendim sözlük nicklerinizi, sıkıca sarılın, $efkat gösterin.bir nick’i sevmekle ba$layacak her $ey.
ben bu kardesi sevmedim siktirsin gitsin demek gibi bir şeydir. siktir edilmemelidir. o nick bizim bir parçamızdır. günlük ruh hallerine göre değiştirme/değiştirmeye çalışma gafletinde bulunulmamalıdır. misal kendinizi çok iyi hissettiğiniz birgün kırlarda özgürce koşan mutlu porsuk yapmamalısınız nickinizi, veya moraliniz bozukken toynağına çivi batmış bahtı kara küheylan olmamalıdır nickiniz. olmamalıdır evet.