sosyal demokrasi

tarihsel kokleri 19. yuzyilin ortalarina kadar uzanan marksizm`le i$ci sinifi hareketinin birbirinin butunlemesinin ideolojik - politik - orgutsel ifadesidir. ancak 19 yuzyylda i$ci sinifi hareketinin yo?unla$tygy almanya`da ortaya cykan sosyal demokrat hareket, i$ci aristokrasisinin ortaya ciki$i ile saga kayip burjuvala$arak marksizmle tum baglarini koparip bu gunku yerini almi$tir.
lenin’in tabiriyle dönek kautsky’nin marksizmi liberalizme bulayan tezlerinin ifadesi olarak ortaya çıkmış düşüncedir.ilk örneği doğal olarak alman sosyal demokrat partisi’nde görülmüştür.zaten bu süreçte alman komünist partisi’de rosa lüksemburg önderliğinde bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.geçmişte işçi sınıfına daha yakın dursa da -ki bolşevik partisi’nin ilk adı rus sosyal demokrat işçi partisi’dir- bugün için sosyal liberal sentez savunucularının düşüncesidir.