sistem

veya düzenek, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların, ki bunlar soyut veya somut olabilirler, bileşkesidir.
belirli bir kütleyi veya uzayın incelenmek üzere ayrılan bir bölgesini belirtmek çin kullanılan kelimedir.
sorun bizde. biz de dişlinin birer dişiyiz, ve hatta belki de bazılarımız -ne yazık ki- dişlisiyiz. bazılarımız büyük çarklarda, bazılarımız minicik. herkese bir görev biçilmiş sistem tarafından. işlemeliyiz, yoksa hatalıyız. bir an durmak bile bir hata. ikinciyi affetmez sistem.

fakat çarkın bir parçası olarak çalışmayı reddediyoruz (özne: biz kim o biz: bu sistemin çok az bazısı), bununla da kalmayıp bağlı bulunduğumuz o büyük çarkın bağlı bulunduğu ve içinde küçücük kaldığı daha bir çok büyüklü-küçüklü çarktan oluşan bütün ve güçlü bir sistemin karşısında duruyoruz, ona çatıyoruz, "hayır" diyoruz.

hatalı koca sistemin yanında küçücük kalan devasa bir çarkın aptal dişlilerin küçük dişleri, ya kırılır ya da bağlı bulunduklraı çarkı kırarlar. hatalı çarklar tüm bir sistemi.

kıramazlarsa, dediğim gibi kırılırlar.

dişlilerin hepsi ve dişleri, boyut olarak aynı olmakla birlikte aynı güç-görünüme sahipler. aynılar, özellikleri de aynı. çalışmakta, dönmekte, akmakta ve işleyerek işletmekteler sistemi. bazıları, dişli içindeki aşınma/ısınma/soğuma/kırılma eylemlerinden bir veya bir çoğu yüzünden bazen takılmakta (böylece duraksamakta), hatta sonsuza dek durmaktalar. hatalılar.

hatalının başını sistem ezer, hatta o aptal dişlinin hatalı küçük dişini hemen yanındaki kardeş dişlerden biri de kırıp katledebilir.

neden? sistem.

fark var mıydı peki dişler arasında? hayır, kesinlikle ve kesinlikle, katiyen yoktu.

sistemin işleyişi, sistemi aşındıran ve dişlerin işleyişine zarar veren. ve sonra gidip onların başını ezen.

ezemediği zaman ya da bir şekilde farklı yerlerdeki bir çok hatalı diş eş zamanlı olarak parçası oldukları dişlileri de birer hata haline getirirse, bir veya bir çok çarkta bu sebepli hasarlar açığa çıkarsa ve bunun da bir sebebi olarak sistem işlevini yerine getiremeyen parçalar dolayısıyla işlev göremez ve hatalarla başedemez olursa? ve bir de dışardan birileri bu çarklara "çomak" sokarsa bu sırada?

eh, o zaman hatalı olan sistemin içindeki diş/dişli/çark/x parça değil, sistemin kendisi haline gelecektir. hataya izin vermeyen sistem kendi sonunu getirecek ve zıtlıklar eskiden bir parçası olduklarını sonsuza dek sonlandıracaklardır. sonlandırma? sonlandırma sonucu yeni bir sistem gelmek zorunda mı? dişler, dişliler boşa mıydı? amaçsız mıyız sistemsiz? sistemsiz olmaz mı? bilmem. fakat yeni bir sistem kurulursa akıllı dişler tarafından, yaşanacaklar muhtemelen benzer olacaktır, en azından hatalar (eskisine göre çok daha az olsa bile) görülecektir yeni sistemde de. hatalara izin veren bir sistem en güçlü sistemdir, sıkı olmayan ve sıkmayan sistem kırılmaya ve bu yolla tüm sistemin aşınmasının önüne geçen sistemdir.

bu sistem hatasızdır.

yine dişliler, dişler. çarklar. ve koca çark.

ve belki yine çomak.

belki de boşvermeli artık bu dönmeceyi/dönmeyi? bilmiyorum yine. tüm dişlilerin, çarkların boyutları aynı olsa ve dişliler tamamen eşit çalışsalar, dönseler, işleseler, eskitilseler de hatalar olacaktır. hatasızlık sistemin hatayı hata saymamasıyla sağlanabilir ancak.

bak, ne oldu şimdi? hatayı kabul etmeyen sistem vardır, kabul eden ve hataya açık olan sistem sistem değildir?

insanoğlu ne yapmalı?

hata nedir?

dişliler sermaye denilen gerzekliğin çevresinde tıkırdamasalar ve tıkır tıkır işlemeseler de, aksırıp tıksırırlar bir şekilde. tıksırırız. ha(s)ta olmak hepimizin hakkı!

ha kapital, ha sosyal... sistem aynı sistem.

insanoğlunun kendisine zorluk çıkarmakta üstüne yok. sistem, hesapta bizleri iyi etmek, işleri kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir çarklar bütünü. ne yapmakta peki? hem zorlaştırmakta, hem de ezmekte. hatta işkence etmekle kalmayıp bizleri yemekte, kemirmekte. bizleri sömürmekte, bizden faydalanmakta.

faydacılığı bu yüzden zekretmek bizlere! kendi faydalanışını normalmiş gibi göstermek politika üzerine üstüne olmayan sistemin amacı.

yapılacak şey hastalığa ilaç bulmak da olmamalı, hastayı katletmek de. hastalığı bir parça olarak görmek? buna da beyin el vermemekte. belki daha yüksek beyinler daha sonra çoğalır ve ben gibilerin yerine "evet" derler.

faydacı gerizekalılar, sosyal zekalar... mantık.

ah ah.. toplumsal yapı..

toplum, sistem içerisinde yer almadığı, bir hata olduğu zaman bile sistemin içerisinde sayılmaktaysa, o sistem gerçek bir yaşatıcıdır. imkansız. işlemez o sistem!

o zaman, gerçekçi olalım imkansızı isteyelim!

hata olalım. sistemler asla değişmez.

sol hata olmak demektir, sol mevcut yapının gelişmesini ve bu yolla değişmesini savunandır. sol sistem mi? hataya izin veren sistemdir, sosyalist-komünist sistem değildir. sistemin doğrularına muhalefet olanlar sistemler için hep bir hatadır çünkü. ve muhalifler değişimi getirir. bazen devrim olurlar, bazense karşı devrim.

neyse, karıştı kafam.

ve iyice saçmaladım sanırsam.

not: #476517... kurtarma mekanizması yok mu edilse? şu da var gerçi; ben, benim kuracağım ya da destekçisi olacağım bir sisteme bu çeşit bir mekanizmayı ekle(t)meden edemezdim. kimse edemez.
yıktıkları yerine ne koyacağını bilmeyen kes(k)in sistem karşıtları sistemin olmazsa olmaz, en çok işine gelen mensuplarıdır. her sistem için geçerlidir bu yargı.