sınavda öğretmen masasına oturtulan öğrenci

ya sabıkan vardır birinci dereceden kopya çekmeye teşebbüs etmekten ya da allahın ineğisindir ki o masaya layık görülebilesin.
bu başlıktaki tüm girileri gör