rtük

bir çok devlet kurumunun olduğu gibi, bu kurumunda üst mercii mahkemelerdir. ceza alan yayın kuruluşunun cezalandırılmasını adil bulmayan, cezanın ağır olduğunu düşünen yetkili kişiler mahkemeye başvurup yürütmenin durdurulmasını talep edebilir. mahkeme eğer yürütmeyi durdurma kararı verirse cezanın infazı durur. eğer yürütmeyi durdurma kararı alınabilirse bundan sonrası bir önceki aşamadan daha uzun sürmesi muhtemel adli bir süreçtir.
bu başlıktaki tüm girileri gör