osmanlı

osman oğlu soyundan gelenlere denir.çoğu kişi osmanlı kelimesinin sonunda ki ’’lı’’yı yunan kelimesinin sonuna da getirirler ki şöyle bir kelime ortaya çıkar ’’yunanlı’’doğrusu yunan dır.öyle olduğunu düşünürsek ’’osmanlılı’’ dememiz gerekir ki bu da yanlıştır.
tarih sayfalarındaki yerini alırken, belki de sadece ismi ve şekli değişmiştir. meclis i mebusan yerine tbmm, padişah yerine cumhurbaşkanı, sadrazam yerine başbakan gelmiştir.

halk yine aynı halktır. düzen değişmemiştir.
son padişahı vahdettin’in hain olduğu masalı ilkokul kitaplarıyla kapanmıştır. son son padişahı vahdettin hain değildir.