motorola

bir sure once cem uzan tarafindan aleni net $ekilde kaziklanan bir cok ulkede davayi kazandigi halde hali hazirda parasini alamamis bir turk tarafindan tokatlanmi$ devasa $irket.
bu başlıktaki tüm girileri gör