mehmet reşat

bunun bastırdığı altınlar çok mu çil çildir bilemiyorum, pek meşhurdur; eski hikayelerde falan bahsedilegelir.
bu başlıktaki tüm girileri gör