magnezyum

Simgesi: Mg
Grubu: 2A (Toprak alkali metal)
Atom numarasy: 12
Ba?yl atom kütlesi: 24,305
Oda sycakly?ynda: Katy
Erime noktasy: 649°C
Kaynama noktasy: 1090°C
Yo?unlu?u: 1,738 g/cc
Ke?fi: 1808 - Sir Humphrey Davy
Atom çapy: 1,72 Å
Elektronegatifli?i: 1,31
Elektron dizilimi: 1s22s2p63s2
Yükseltgenme
basama?y (sayysy): 2
iskoc kimyaci joseph black tarafindan 1775 yılında tanımlanmıstır. dünyada en cok bulunan 8. elementtir. yeryüzünün yaklasik %2’lik kismini olusturmaktadir.