laktoz

ince bağırsakta laktaz ile sindirilen disakkarit. glikoz ve galaktoz monomerlerinin birbirine 1,6 beta glikozid bağıyla bağlanmasıyla oluşur. glikoz ve galaktoz monomerleri lümenden enterosite co transport (na+ aracılı) ile alınır. enterositten portal dolaşıma ise counter transport (na+ aracılı) ile aktarılır. enterosite taşınmayı sağlayan protein glut-5 iken karaciğere taşınmayı sağlayan protein glut-2'dir.

(bkz:laktoz intöleransı)