laf kalabalığı

belli bir amaca hizmet etmeyen, kaydadeğer niteliği olmayan, ya da sadece bir şeyler söylemiş görünüp zaman kazanmak veya konuşmayı önemli göstermek için sarfedilen değersiz laf yığını.