lachman testi

ÖÇB yaralanmalarında oldukça duyarlı bir testtir. Diz eklemi 20-30 derece fleksiyona getirilir ve femur sol elle stabilize edilir. Sağ elle tibia proksimalinden öne doğru çekme kuvveti uygulanır. Tibianın 3 mm ve üzerinde öne doğru kayması testin pozitif olduğunu gösterir.