kurumsal halkla ilişkiler

Kurumsal halkla ilişkiler, Kurumun imajının korunması, geliştirilmesi, topluma güven veren güçlü bir kurum imajının oluşturulmasına denir.

Bir de pazarlama yönlü halkla ilişkiler vardır.
Kurumun satışını arttırmak amacıyla pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla ilişkiler türüdür.

Pazarlama yönlü halkla ilişkilerde, reaktif halkla ilişkiler ve proaktif halkla ilişkiler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Reaktif halkla ilişkiler, önceden planlanmış bir sürecin uygunlamasıdır. "nasıl yapılmalı" sorusunu sorar.

Proaktif halkla ilişkiler ise sorun çözümlü pazarlama politikasıdır. "Ne yapmalı" sorusunu sorar.