kurumlar vergisi

normal beyan dönemi hesap döneminin kapanışını izleyen 4 ay olup,hesap dönemi takvim yılı olanlarda yılın 4. ayı yani nisan dır...
nisan ayının 15’ ine kadar beyanname verilmesi gerekir 25 ine kadar uzatıldı ve nisan ayı sonuna kadar da tek taksit olarak ödenmelidir...
mükellefleri;
sermaye şirketleri
kooperatifler
dernek ve vakıflar ait iktisadi işletmeler
iş ortaklıkları
iktisadi kamu müesseleri...
adı üstünde vergi işte, adam diyor ki şirket kurma, kalkınma, devletine milletine yararlı vatandaş olma yoksa söke söke alırım vergiyi, sen kazansan da kazanmasan da alırım. ne uğraşıyorsun git bi yerlerde efendi gibi çalış, al maaşını.