kunta kinte

mahalle maclarinda cok mizikcilik yapan top sahiplerine mac sonrasinda verilen unvandir. genelde unvan verilen $ahista belli belirsiz bir tebessume neden olur, ya$anmi$tir