kıbrıs

uluslar arası düzeyde türkiye’nin karşısına çözümsüzlük olarak çıkan ada.adayı ikiye ayıran hattın adının "yeşil hat" olmasının sebebi, 1967 yılında barış gücü komutanı tarafından yeşil bir kalemle çizilmiş olmasıdır.
bu başlıktaki tüm girileri gör