#kişiler

max waldman

hayâtı fotoğraf olan, 1919 ile 1981 yılları arasında yaşayan, manhattan doğumlu fotoğrafçı. kariyerine moda ve reklâm fotoğrafçılığı ile başlıyor, ardından özgün işlerini yapabilmek adına 17th street san'at stüdyosunu kuruyor. erken dönem fotoğraflarında arkadaşları olan marcel ve morris gibi san'atçıların fotoğraflarını çekiyor. kendisine ün getiren olay 1971 yılında waldman on theater'ın yayınlanmasıyla oluyor.

waldman'ın fotoğraflarına bakarken hiç şüphesiz aklıma gelen ilk şey, waldman'ı etkileyen klasik/rönesans dönemi sanatçıların; goya'nın, rembrandt'ın izlerini açıkça görebilmem. aynı zamanda shakespeare-vari bir görüntüden de onun shakespeare sevdiğini anlayabiliyorum.

batlamyus

1467 basım nüshasında yer alan anadolu haritası oldukça ilgi çekici olan, islam çevrelerince batlamyus olarak tanınan ve esas adı ptolemy olan matematik, gökbilim ve coğrafya ile ilgilenen önemli şahıs.

Geographiké Hyphégesis adlı kitabı 15. yüzyılda bulunduktan hemen sonra, kısa bir süre içerisinde, Latince'ye çevrilmiş, 1406 yılında basılmış ve bu kitabın bir kısmında Anadolu haritası yer almış.

kitapta toplam 30'a yakın harita mevcut. 25'e yakını metinlere bağlı kalınarak çizilen, kalanları ise 15. yüzyıl bilgileri ile çizilen haritalardan oluşmaktadır.

necip fazıl kısakürek

şair.

ama diğer şairlerden, en azından bazılarından, ayrılan bir yönü vardır. o da yazdığı çoğu şiirde geçen dizelerin kendisine ait olmamasıdır. hatta kendi düşünce yapısına zıt şairlerin bile dizelerini alacak kadar da ileriye gitmiştir. şiirlerinde özellikle komünist charles baudelaire etkisi bariz bir şekilde görülmektedir.