kartografya

coğrafi/mekansal bilgilerin modellenmesi, işlenmesi, analizi, sunumu, görselleştirilmesi ve yönetimi üzerine araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan bilim dalıdır.

başlıca çalışma konuları şunlardır:

topografik ve tematik kartografya
harita tasarımı ve üretimi
coğrafi bilgi sistemleri (cbs)
mekansal veri tabanları
genelleştirme ve çoklu gösterim
coğrafi görselleştirme ve sanal gerçeklik
mekansal bilgi işleme ve analiz teknikleri
sayısal arazi modelleri
mekansal veri altyapısı
bu başlıktaki tüm girileri gör