iskele sancak

geminin sağ tarafı sancak sol tarafı ise iskeledir yani siyasette sağı ve solu tartışan br programdır