irk

irk, bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. aynı türün çeşitli üyelerinden birine diğerine nazaran fenotipik bakımdan daha fazla benzer olan bireyler topluluğudur.

irsi yol ile atalarından kendilerine geçen genetik, biyolojik vasıf ve karakterler gösteren insanlar topluluğu. insan ırklarının renk ve fiziki şekil esas alınarak birbirlerinden üstünlüğünü temel alan felsefeye de ırkçılık denilmiştir.

irk terimi, zooloji ve botanikte son derece açık ve anlaşılabilir olmasına rağmen, insan topluluklarının sınıflandırılmasında çok karmaşık bir durum kazanır. bu sebeple de insan ırkları bazan boylarla, milletlerle, hatta dil gruplarıyla karıştırılır.

http://tr.wikipedia.org

(bkz:sarı ırk)
(bkz:beyaz ırk)
(bkz:siyah ırk)

not: türk veya ingiliz gibi ibarelerin adreslenmediğini görebiliyoruz değil mi?