indigenous peoples day

columbus day’e karşılık daha çok anonymous hacker grubunun tabiriyle söylenegelen "yerlilerin günü" manasındaki söylemdir. yeni kıta, keşfiyle pek çok paragöz tüccarların ve hazine avcılarının yağma adresi haline gelmişti. aztek, maya gibi güney ve orta amerika halkları hispanikleştirme-katolikleştirme zulmüne maruz kalırken birçoğu vahşice kıyımdan geçirilmişti. tabii ki tarihin sayfalarında bize şanlı kaşifler olarak tanıtılan isimlerin bu başarıya nasıl eriştiklerine de bilahare gözatmak lazım. (bkz:reconquista)