imf

2009 genel kurulu için istanbulu seçen imf ile otel fiyatı krizi ya$andı.
10 bin ki$inin bu kongreye katılacagını ögrenen oteller fiyatlarını 3e 4e katlamı$, oda ki$i ba$ı 700 800 dolar istemi$lerdir.
imf ba$ka yer seçelim diyince, turizm bakanlıgı "ehe" diyio, fiyatları 250-300 dolara indirmi$tir.

ne var, hep onlar mı bize geçirecek...
bu başlıktaki tüm girileri gör