iğne oyaları örnekleri hakkında genel bilgiler



Birçok insanın farklı birtakım uğraşları olduğunu bilmekteyiz. Bu anlamda sanat dallarının tamamı son derece değerlidir. Çeşitli sanat dalları arasında el sanatlarının daha farklı bir yere sahip olduğunu da ifade etmek gerekir. El sanatları farklı bir yapı içinde değerlendirilir. Çünkü el sanatlarının önemli ölçüde öz kültürü yansıttığını ifade edebiliriz. Bu açıdan her kültürün kendine ait birtakım el sanatı örnekleri olduğu bilinmektedir. Türk kültürü bu anlamda çok önemli bir külliyata sahip olan kültürlerden bir tanesidir. Diğer yandan diğer kültürler arasında en zengin örneklerin yer aldığı kültürlerin başında geldiğini de ifade edebiliriz. Bu anlamda iğne oyası çok önemli bir yapıyı yansıtmaktadır. İğne oyaları örnekleri çok önemli bir çeşitliliği karşılamaktadır.



İğne Oyası ve Örnekleri Hakkında Bilgiler



El sanatlarının Türk kültürü içerisindeki önemi son derece büyüktür. Bu açıdan bakıldığı zaman çok farklı el sanatlarının öz kültür dairemiz içinde kapladığı yeri anlamak mümkün olmaktadır. Türk kültürü içinde var olan el sanatlarından önemli bir örnek de iğne oyasıdır. İğne oyası genel olarak teknik uygulama biçimini ismine yansıtmış olan bir sanattır. Bu açıdan öncelikle oyalar hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Oya, hanımların kullandığı baş örtülerini süsleme amacı taşıyan varlıklardır. Baş örtülerinin dört bir kenarına işlenen oyalar farklı biçimsel özellikler ihtiva eder. Bunun yanı sıra uygulama anlamında da çok önemli farklılıkları içeren oyalar bulunmaktadır. En çok bilinen ve karşılaşılan oyalar, tığ ile yapılmaktadır. Tığ, ucu kıvrılmış bir iğne olarak ifade edilebilir. Tığ ile yapılan birçok iş vardır. Ancak en çok bilinen iğne oyaları örnekleri yapımıdır. Tığ ile yapılan oyaların çeşitli renklerde iplerle örüldüğü ve baş örtülerine işlendiği bilinmektedir. Baş örtülerinin kenarına yapılan oyaların en güzel örnekleri ise iğne ile yapılan oyalardır. Bu örneklerin genel olarak en güzel örnekler olarak addedilmesindeki en önemli neden yapımının zor olmasıdır. İğne oyaları, adından da anlaşıldığı üzere, iğneler ile yapılmaktadır. Bu nedenle yapan kişinin sürekli olarak aynı büyüklükte örnekler yapabilmesi kolay bir iş değildir. Bu anlamda tecrübe ön plana çıkmaktadır. İğne oyaları örnekleri baş örtülerinin desenlerine göre de belirlenir.



İğne Oyaları Nasıl Örneklenir?



İğne oyaları örnekleri, renk ve figür olarak çeşitlidir. Özellikle çiçek figürlerinin iğne oyalarında sıklıkla tercih edildiği görülür. İğne oyaları baş örtülerin görsel gücünü arttırmakla beraber, tam olarak el emeği olduğundan çok kıymetlidir. Mali anlamda da el emeği gücünün tam olarak sağlanmasına bağlı olarak iğne oyaları en yüksek maliyetler grubunda satılır.