hüseyin avni lifij

(1886, samsun - 2 haziran 1927, istanbul), çerkes ressamdır. simgeci (sembolist) bir yaklaşımla lirik resimler yapmıştır.

resme ilgisi çocuk yaşlarda başladı. doğumundan kısa bir süre sonra ailesi istanbul’a geldi. nümune-i terakki mektebi’nde (istanbul lisesi) eğitim gördüğü yıllarda ilk resimlerini yaptı. kısa süre sonra sanayi-i nefise mektebi’nde eğitim gördü, sonra osman hamdi bey’in önerisi üzerine şehzade abdülmecit tarafından paris’e gönderildi.

1909-1912 arasında, akademik anlayışta resimler yapan fernand cormon’un atölyesinde öğrenim gördü. ancak bu atölyedeki katı kuralcı tutumu benimsemedi, simgeci fransız ressam puvis de chavannes’ı kendine model aldı.

1912’de osmanlı’ya döndü ve 1923’e değin çeşitli liselerde resim öğretmenliği görevinde bulundu. 1914-1918 arasında dönemi hükümetince şişli’de kurulan bir atölyede nazmi ziya, namık ismail, hikmet onar ve ibrahim çallı ile birlikte bir süre çalıştı, savaş resimleri yaptı. 1924’te sanayi-i nefise mektebi’nde öğretmen oldu. 1926’da bir ay paris’te kaldı ve dekoratif sanatlar öğretimi ile ilgili incelemeler yaptı. istanbul’a döndükten sonra aynı kurumda süsleme dersleri verdi.

lifij romantik ve simgeci yaklaşımı ile 1910 kuşağı sanatçılarından farklı bir üslup geliştirmiştir. daha çok akşam ışıkları içinde resimlediği manzaraları izlenimci (empresyonist) bir yaklaşımı anımsatsa da, bunlardaki doğa, izlenimciler’in bilimsel renk çözümlemeleriyle baktıkları doğadan farklı, ışığın bur anlık değişimiyle yakalanan bir zaman kesitidir.

lifij renkleri ustaca kullanarak ışığın gizemli etkisiyle şiirsel bir atmosfer yaratmıştır. işığı renklere ayrıştırmasıyla izlenimci, özellikle büyük figürlü kompozisyonlarındaki kurgu ve desenleriyle akademik konuları ele alış biçimiyle de simgeci bir tutum içinde olmuştur. ancak bütün bu özelliklerin bireşimi niteliğindeki resimi sonuçta daha çok simgecilere yaklaşır. lifij yağlıboya çalışmalarının yanı sıra çok sayıda figür, yapı ve doğa desenleri de çizmiştir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/h%c3%bcseyin_avni_lifij
nasıl denir ?...

en underrated ressamlardan biridir. ara tonları sık kullanmıştır. bir çok resmini sembolizm etkisi altında yapılmış olsa da belli bir akımın temsilcisi değildir. desen çalışmaları, en az yağlıboya çalışmaları kadar enteresandır.