hurafi islam anlayışı

hurafelerin, dinin kendisi olarak algılandığı ve sahip çıkıldığı islam telakkisidir. kur’anî islam’ın tam tersi bir ruh ve bedene sahiptir. kur’anî islam ne derece fıtrî ise, hurafî islam o derece yapaydır; kur’ani islam ne derece anlaşılır ise, hurafî islam o derece anlaşılmaya kapalıdır.

islam’ın tek güvenilir ve sağlam kaynağı kur’an-ı kerim’dir. kur’an-ı kerim yani kur’ani islam, insan yaşamının her anına müdahale etmez zira insana akıl verilmiştir. kur’an kendisine intisap edene genel ve geniş sınırlar çizer ve yaşamı bu genel ve geniş sınırlara uygun kurgulamamızı bekler. toplum yaşamını çürütecek meselelerde katı kurallar koyar ancak ibadete yönelik konularda teşvik edici bir tutum takınır.

hurafî islam’ın tek kaynağı mesnetsiz hurafelerdir. aklın reddettiği, insan onuruyla bağdaşmayan, ruhu körelten ve insanı tek düze bir yaşama mahkûm eden hurafeler insan yaşamının her anına müdahale eder. insanı bir robot, şekil verilmesi gereken bir kereste olarak görür. hurafeler kendisine intisap edene özel ve dar sınırlar çizer ve yaşamı bu sınırlar içinde oynamanı bekler. bireyi yaşamdan soyutlayan, sağlıklı bir toplumun oluşmaması için her türlü akıl dışılığı dayatan, insanları korkularıyla yöneten bir tutum takınır.

islam tarihinin çok geniş dönemlerinde hurafî islam anlayışı ön plana çıkmış, "siz kur’an-ı kerim’i anlayamazsınız, biz anlatalım siz dinleyin" diyen din bezirgânlarının yalanlarını toplumlara yutturanlar sayesinde, müslümanların yaşamı kur’ani’likten kopmuş ve maalesef dünya insanları islam’ı "hurafî islam’dan ibaret zanneder olmuştur.

bugün, islam’ı eleştiren dinî ve din dışı unsurların hemen tamamı kur’an-ı kerim’den kaynağını almayan islam anlayışını -haklı olarak- yerden yere vurmaktadırlar. işin daha vahim tarafı, bu sert eleştiriler karşısında hurafî islam anlayışının bağlıları, gittikleri kur’an dışı yolu daha tutucu bir şekilde savunmaya başlamışlardır.

burada hurafî islam anlayışı ile ilgili genel sınırlar çizerek özel örnekler vermedik. bunun en temel sebebi; hurafî islam anlayışının, yaşamın tüm hücrelerine kadar nüfuz eden işgalci - yayılmacı tavrı sonucu, mevcut örneklerin sayılamayacak kadar çok olmasıdır. örnekleri sıralamak yerine çok basit bir formül vererek, her bireyin kendi yaşamına nüfuz etmiş hurafî islam anlayışının inanış ve ritüellerini ayıklamasını sağlayabileceğimizi düşündüm.

formülümüz şudur: "kaynağını kur’an-ı kerim’den almayan, kur’an-ı kerim’in tarzına ve tavrına yani ruhuna uymayan her inanış ve ritüel islam dışıdır, hurafedir."
islamda, peygamber ve dört halife devrinden sonra genel olarak yaşanan durumdur. başlıca sebebi ise, kuranın genel olarak kıssalardan oluşması ve peygamberin hadislerinin de yanlış yorumlanması olarak görülebilir. sahte şeyhlerin, sahte imamların ışığında din; dünyanın gördüğü en tehlikeli propaganda aracına dönüşebilmektedir. bu yüzden eğer inandığımız bir din var ve kutsal kitabı elimizdeki probleme bir çözüm sunmuyor ise başvurmamız gereken başlıca kaynak vicdanımız olmalıdır.