hızır orucu

bilim ile uztaktan yakından alakası olmayan bir güneşe tapan kabilelerden kalma gelenek daha.
oruç, güneş saatine göre nefsine hakim olma ritüelidir. 5000 yıl önce güneşe tapan kabililer tarafından oruç tutulduğu bilinir.