hidra

lerna bataklıklarında yaşayan dokuz başlı bir canavarın adıdır. bu canavarı öldürmek herkül’ün (yunan mitolojisindeki karşılığı iraklis) on iki işi arasında olup hidra’nın (yunan mitolojisinde: idra) öldürülmesinin çok zor olmasının sebebi kesilen her bir başın yerine derhal bir yenisinin çıkması idi. herkül’ün bu yılanı ancak iolaos’un (herkül’ün yeğeni) kendisine getirdiği bir meşale sayesinde kestiği başların yerini dağlayarak öldürmeyi başarmıştı. herkül, hidra’yı öldürdükten sonra onun zehirli kanına oklarını batırmış ve böylece bu okların açtığı yaraların kapanmaz bir hale gelmesini sağlamıştı.