güneş enerjisi panelleri ve yaşamsal değeriGünümüzün insanlığı tümden tehdit eden ekolojik tehlikelere tedbir ve önleyici işlemler açısından bakıldığında güneş enerjisi panelleri gerçeğinin de denli yaşamsal önem ve değere sahip olduğu kolayca ve etkili biçimde ortaya çıkmaktadır.Özellikle petrol gibi, kömür gibi ve hatta doğalgaz gibi klasik enerji kaynaklarının ne denli riskli, tükenebilir, masraflı ve pahalı olabildiği düşünüldüğünde, rüzgâr ve güneşin tartışmasız ve kesin insancıl enerji kaynakları olduğu anlaşılmıştır. Güneşten Elektrik Elde Etmek Güneş ışınlarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi olgusuna ‘fotovoltaik efekt’ adı verilmiştir. Bu yolla üretilen ve günümüzde gittikçe geliştirilmiş durumdaki güneş enerjisi panelleri o kadar verimli ve seri biçimde üretici olabilmektedirler ki, koyu gölgenin egemen havalarda da artık yeterli miktarda elektrik enerjisi üretip bizlere sunabilmektedirler. Üstelik bu şekilde güneşten elde edilen elektrik ile çalışan sistemler aracılığıyla büyük hacimlerde su ısıtma ve su arıtma da artık mümkün olmaktadır.Güneş Panellerinin YapısıGüneş gibi çok temiz, sağlıklı ve sürekli bir kaynaktan elektrik elde edilebilmesi için belli koşulları sağlayan bir sistemin kurulup düzenlenmesi gerekmektedir. Aslında ‘güneş enerjisi panelleri’ denilen şey işte bu düzeneğin adıdır. Bu sistemde söz konusu olan akü, akü şarj regülatörü, evirici ve gerekli elektronik devre ögeleridir. Geliştirilip kurulacak sisteme göre bu gerekli ögeler değişiklik gösterebilmektedir. Mesela, yeterli olacak enerjinin miktarına göre güneş paneli sayısı değişiklik gösterdiği gibi, güneşli havaların çok yahut nadir olması durumlarına göre söz konusu sistemlere akü eklenebilmektedir. Yine mesela, akünün gerekli görüldüğü hallerde aynı zamanda akünün aşırı şarjdan zarar görmemesi adına sisteme akü şarj regülatörü de dâhil edilmektedir. O da duruma göre güneş pillerinden gelen akımı engelleme işlevini veyahut da elektrik akımını kesebilme işlevini yerine getirmektedir.  Evirici denen araçlar ise alternatif akım isteyen sistem için, panelde var olan doğru akımı alternatif akıma çevirme işlevini yerine getirirler. Bütün bu olasılıklar dışında, yine mesela, tercih edilme durumunda sisteme ekstra bir öge olarak maksimum güç noktası izleyici de dâhil edilebilmektedir.Güneş Enerjisinin Kullanım SahalarıBaşta da sözü edilen modern hayatın getirdiği değişik risk ve tehlikeler sonucunda güneş enerjisinin kullanım sahası çok genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Çok büyük ve geniş alanlardan  fabrikalara, park ve bahçelerden kentlerin aydınlatılmasına kadar her yerde, klasik elektrik enerjisine alternatif olarak, güneş ışınlarından elde edilen elektrik tercih edilir olmuştur. Bu anlamda o sürdürülebilir enerji kaynaklarının en güçlüsü ve en temizi olarak en başta gelmektedir.Klasik enerji kaynaklarının ve onların son kullanıcıya kadar ulaştırılmasının girdileri hesaplandığında çıkan korkunç büyüklükteki rakamların yanı sıra, arta kalan çevresel yıkım ve çöküntüler onları daha da ağır bedellerin ödeneceği korkunç sonları besleyen canavarlar durumuna dönüştürmüştür. Bu karabasandan kurtuluşun başında da güneş enerjisi panelleri bulunur.İşte bu noktadan bakıldığında güneş enerjisi panelleri insanlığın önünde açılmış en aydınlık ve en insancıl kapılar olarak durmaktadırlar. Sürekli, risksiz, yenilenebilir ve sonsuz enerji!.. Galiba güneş enerjisi panelleri ülkemiz için de tüm insanlık için de hem ekonomik ve hem de sağlık açısından en ideal çözümün kendisi olmaktadır.