enerji hub ı

türkiye için ithaf edilegelen ama bir türlü tam manasıyla gerçekleştirilemeyen yakıştırmadır diyebiliriz. rusya-ukrayna, rusya-belarus ve rusya-polonya gibi avrupa’nın doğalgaz ve petrol ihtiyacının karşılandığı hatların rusya’nın tekelinde olması ve almanya gibi petrol ürünlerine yüksek bağımlılığı bulunan avrupa ülkelerinin bu tekele alternatif arayışıyla nabucco gibi pek çok "ölü doğan" proje olmuştur. bununla birlikte türkiye, transkafkasya-azeri-iran dolğalgaz ve petrolünün taşınmasında boru hatlarının en uzun kısmını taşıyacak olan güvenliğin sağlanması en önemli ülke rolünü üstlenmiştir. hayata geçirilemeyen projeler olsa da, türkiye’nin "enerji hub’ı" olma serüveni halen devam etmekle birlikte, bakü-tiflis-ceyhan ağı üzerinden deniz yollarıyla taşıma yapılmakta ve türkiye önemini ileriye yönelik enerji politikalarında hâlen korumaya devam etmektedir. paylaşımı devletlerarası büyük sorunlara yol açan, azerbaycan sayesinde türkiye’nin de hissedarı olduğu hazar denizi petrolleri elbet bir gün netlik kazanacak ve tam verimle açığa çıkarılmaya başlanacaktır. o gün geldiğinde türkiye’nin "enerji kaynaklarının güvenli yollardan batıya nakledilmesi" hususunda ne kadar mühim bir yerde konumlandığı daha net ortaya çıkacaktır.