dönerse senindir

dışardan yemek söyleyen iki arkadaş arasında paketleri açarken geçen muhabbettir
bu başlıktaki tüm girileri gör