çift yumurta ikizleri

sadece aynı anneden aynı zamanda doğmuşlardır. genetik benzerlikleri iki kardeşten fazla değildir.