çapraz bulaşma

gıdaya; başka bir gıdadan, ekipman ya da malzemeden doğrudan temasla veyahut dolaylı olarak mikroorganizma bulaşmasıdır.