burnout

burnout;
i$ arkada$larıyla ve sosyal çevresiyle sorunlar ya$ayan ve bu yüzden içinden çıkılması güç bir ruh kalıbına giren ki$inin, isteksizlikle ba$layarak çöküntüye dek uzayan bir sürece dahil olması olarak da bilinir.

postmodern resesyon olarak da tanımlayabiliriz pekala bu durumu.. patronundan, aldığı ücretten, çalı$ma ve mesai saatlerinden, kıyafet yönetmeliğinden; kısacası, i$ ya$amını kapsayan her türlü deği$kenden $ikayetçi olan biri için "burnout kıskacındadır!" denir..

patinaj anlamına da gelir burnout sözcük anlamı olarak.. bu kadar.
güzel bir oyundur. ayrıca stres atmak için birebirdir. zira bir araba seçip oraya buraya çarpıp, hatta hatta ordan burdan atlayabilir arabanın canına okuyabilirsiniz. fakat tamir de edilebecektir arabanız. yarışlarda yapabilirsiniz.