brüksel

belçika’nın başkent idir. brüksel büyükşehrine bağlı 19 belediyenin (communes) toplam nüfusu 1.050.000’dir. büyükşehrin bir parçası haline gelmiş civar belediyelerin nüfusu ve gün içinde işleri için brüksel’e gelenlerin (brüksel’de çalışan nüfus) miktarı da göz önüne alındığında toplam efektif nüfusun birkaç milyona çıktığı hesaplanmaktadır.

avrupa birliği’nin 3 ana kurumu olan ab komisyonu , ab bakanlar konseyi ve avrupa parlamentosu içinde ilk ikisinin resmi organlarının büyük çoğunluğu brüksel’de yerleşiktir. sonuncusu avrupa parlamentosu ise strasbourg ile dönüşümlü olarak brüksel’de çalışmalarını yürütmektedir. bunlara bağlı ve bunlarla ilgili irili ufaklı yüzlerce kuruluş da dikkate alındığında brüksel, bu sebeplerden, ab veya avrupa başkenti olarak gösterilir. ayrıca nato merkez karargahı da brüksel’dedir.

nüfusun çoğunluğunun ana dili fransızca’dır (85-90%). brüksel kökenli veya brüksel’e flaman bölgesinden gelmiş ve flamanca (hollanda dilinin bir lehçesi) konuşan bir azınlık da bulunmaktadır. bu yönden brüksel (aslen bir flaman şehri olmasına rağmen) bir flaman denizinin ortasında bir fransız adası gibidir.

belçika vatandaşlığını edinmek diğer ab ülkelerine kıyasla çok daha kolay olduğu için 1960’lardan itibaren kaydadeğer bir yabancı kökenli nüfus da brüksel’e yerleşmiştir. başlangıçta genellikle vasıfsız göçmen işçi olarak gelen bu kuşak ve ardından ikinci ve üçüncü nesiller içinde, başta fas’lı araplar, ardından, aşağı yukarı denk sayıda, çoğu emirdağ, afyon kökenli türkler ve eski bir belçika sömürgesi olan kongo’lu afrikalılar, köken sıralamasında ilk üçü oluşturmaktadırlar. 1970’lerden itibaren özellikle ab resmi kurumlarının sağladığı iş imkanları nedeniyle yabancı kökenli nüfusa, ab ülkeleri kökenli ve daha kalifiye bir topluluk da eklenmiştir ve sayıları artmaktadır.

brüksel nüfusuna bu yollarla dahil olmuş yabancı kökenlilerin toplam nüfusun %28.5’ini oluşturduğu hesaplanmaktadır. istanbul ile benzerlikler arzeden bu süreç sonrasında son 30-40 yılda batı avrupa’da nüfus, kültür ve mimari yapısı brüksel kadar değişmiş kent yoktur denilebilir. bu süreç içinde bir gettolaşma da doğmuş, yerli brükselliler belli semtlerde ağırlıklarını muhafaza eder, buralara adeta ’çekilir’ken, faslı, türk ve zenci afrikalı semtleri ve bir ab kurumları ve çalışanları mahallesi oluşmuştur.

avrupa’nın sıkıcı şehirlerindendir. ancak hayatınızda yiyeceğiniz en güzel döner dürümleri bu şehirdeki türk dönericilerinde yiyebilirsiniz.
dun elemanin teki elindeki tufekle bu kentte bulunan yahudi muzesine giderek muzeyi gezen ki$ilerin uzerine durduk yerde ate$ acti. saldirida 4 ki$i ya$amini yitirdi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26481190.asp