balkan türkleri

halen balkan coğrafyasında yaşayan türkleri ve anadolu’da yaşayan balkan kökenli türkleri (mâcırlar) kapsamaktadır. hepsinin dil yapısı (ağız, şive) ve kültürleri, küçük farklılıklar içermekle beraber birbirine yakındır.
konuşma örneklerinden biri için aşağıda link verilmiştir. vurgulamalar, tonlamalar orijinale yakındır. sözcüklerin türü ve söylenişi biçimi itibariyle, bütünüyle eski konuşmalar kadar olmamakla beraber günümüz koşullarında olabildiğince orijinale yakın sayılabilir (daha çok trakya yöresi):

http://www.youtube.com/watch?v=tcxcqcfk-go&feature=related