bak beni kizdirma seni hayko ya veririm yer

-bak beni kızdırma seni hayko cepkin’e veririm.
+balale balale ben istiyorum o oyuncağı.
-osmantancankan kızdırma dedim.
+balale balale
-haykocum.
h:eeeaaaaaaahahahahahğağğaaaaaafendiiiiieaeeeeeeeem!!!!
+ağnnnneeeaaaaaaaaaaaa
-sağol canım şimdi git şu çocuğa yeni iç çamaşırı,pantolon bir de bez al 1 hafta cıvık gider artık o.