ayyıldız

mayolarının kalitesi yanında iç çama$ırlarının orta halli standartta olması hiç yakı$mıyor. çok kaliteli oldugu söylenemez.