ayak uyuşması

kanin ayaklara dogru duzgun gitmemesi sonucu hissedilen uyu$ukluktur. ba$ka bir yerin uyu$masindan pek farki yoktur.

iki ayagin da ayni numarada olmasiyla alakasi yoktur.
çok oturan zayıf insanlarda belli bir süre sonra artık motora bağlayan ve sürekli olarak gerçekleşen eylem.