asteğmen

omuzunda taşıdıkları tek çizgiyle tanınan en düşük rütbeli subay. kaldırılması gündemdedir.
bu başlıktaki tüm girileri gör