ankaravi ismail rüsuhi efendi

[ismail ankaravî dede/hazret-i şârih/rüsuhi]

16. ve 17 yüzyıllarda yaşamış ankaralı mevlevî şeyhi ve mesnevî şârihi. mevlana’nın mesnevisine yazdığı şerhle tanınmış, daha sonra yazdığı minhâcü’l-fukarâ’da da tasavvufun doruğuna ulaşmıştır.

(biz minhâcü’l-fukarâ’yı değil de bunun içerisinde var olan meratib-i süluk’u inceleyeceğiz)