allah

hûda, îhvâde, ilâh, tanrı, yehova. müslümanların değil, âlemlerin rabbidir. doğmamış, doğurmamış, o'na denk ve eş yoktur. kâinat içinde koymuş olduğu tabii zincir halkalarına (sünnetullah) en çok riayet eden ve insanı yeryüzünde şerefli bir mahluk kılan rabb, yerin, göğün ve arasında olanların, genişleyen, büyüyen, yoktan var olan devranın sahibidir. en güzel liman, en ulu dost, en râhim ve en rahman, en bağışlayıcı ve esirgeyici varlıktır.

o'nun adına yeryüzünde dinini peşkeş çeken ve tanrıcılık oyunu oynayan kulları vardır. azap ve cezayı tehir eder, haddi aşan kimseleri helâk eder.

üç senedir söz eden olmamış. söz edin ismini, ki ismi dudakta başlar, ciğerde biter. dudak ciğer arası bin bir nefes.
bu başlıktaki tüm girileri gör