agnostik

hiçbir seyin insan aklı ile bilinemeyceğini savunan, elindekilerle idare etmesini öğrenmiş zat.
kutsal metinlerin tanrı kelamı olmadığını savunur, böylece edebi eser inceler gibi inceleme şansınız olur. dine agnostik yaklaşım sayesinde din çok şey kazanmıştır
agnostik yaklaşım şudur: tanrı olabilir, ama olmayabilir de. olabilir çünkü evren sanki çok ince ayrıntısına kadar planlanmış bir biçimde yaratılmıştır. olmaya da bilir çünkü elimizde tanrının varlığına dair kesin bir kanıt yoktur.

bilimin doğduğu batı anadolu toprakları, agnostik düşünce içinde oldukları için, tanrıyı sorgulayabildikleri için bilimi keşfetmişlerdir.
insan beyninin tanrının olup olamayacağına ermeyeceğini söyleyen agnostizm’i benimsemiş canlılara verilen isimdir agnostik. ayrıca (bkz:stella)
Bir yaratıcının olup olmadığını şu an için bilmenin mümkün olmadığını söyleyen düşünce akımı. Agnostiklere sempatim vardır.