ağaçkakan

picinae (ağaçkakanlar) alt familyasını oluşturan ağaçların kabuklarını gagalayarak altlarında gizlenmiş tırtıl ve böceklerle beslenen, sivri gagalı hoş renkli kuş türlerinin ortak adı.
gagası, sert ağaçları delip geçecek ve içindeki kurtlari rahatlıkla cekip çıkaracak bir özelliğe sahiptir. gagasıyla ağacı oyarken, meydana gelen darbelerin beyni tahrip etmemesi için, gaga ile beyin arasina -arabalardaki amortisör gibi - sarsıntıyı tesirsiz hale getiren bir tampon doku yerleştirilmiştir. bugün kullanılmakta olan beton kırma makineleri ise henüz bu tekniğe erişemediğinden çalışanlarda birçok nörolojik ve ortopedik arızalar ortaya çıkarmaktadır.