1 milyon dolarlık banknot

yoktur.
kullanımdaki en büyük banknot 100’lüktür.
taşıma kolaylığı açısından bakılırsa, basılması zaruri olmuştur.